Bài đăng nổi bật

VỤ ÁN LÙI XE TRÊN CAO TỐC: CÔNG LÝ HAY LÀ QUYỀN CAO CHỨC TRỌNG

ICELANDERS ACCUSE NATO OF THREATENING ELVES

  elves are a part of the national culture.         
                                       
                     
             .
                        
             
                            .
                           
            
                                               
                              road was planned                     
     not everyone                       
                                          

Nhận xét