Bài đăng nổi bật

VỤ ÁN LÙI XE TRÊN CAO TỐC: CÔNG LÝ HAY LÀ QUYỀN CAO CHỨC TRỌNG

GALLERY DETAILS LEXUS UX NEW

UX được định vị bên dưới NX và là mẫu xe Lexus đầu tiên được xây dựng trên platform Global Architecture – Compact (GA-C).
lexus-ux-2018-01.jpg
lexus-ux-2018-02.jpg
lexus-ux-2018-03.jpg
lexus-ux-2018-04.jpg
lexus-ux-2018-05-1.jpg
lexus-ux-2018-06.jpg
lexus-ux-2018-07.jpg
lexus-ux-2018-08.jpg
lexus-ux-2018-09.jpg
lexus-ux-2018-010-1.jpg
lexus-ux-2018-011-1.jpg
lexus-ux-2018-012.jpg
lexus-ux-2018-013.jpg
lexus-ux-2018-014.jpg
lexus-ux-2018-015.jpg
lexus-ux-2018-016.jpg
lexus-ux-2018-017.jpg
lexus-ux-2018-018.jpg
lexus-ux-2018-019.jpg
lexus-ux-2018-020.jpg

Nhận xét